Triedim, triediš, triedime

7. ročník | 2018/2019 | 2. kolo | Kľúčové výročia
Kategória B | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Carl Linné zatriedil živé organizmy do rôznych kategórií podľa spoločných znakov a zaviedol dvojslovné pomenovanie jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré v súčasnosti poznáme. Predstavte si, že pri delení rastlín sledujeme 10 rôznych znakov (sú uvedené v tabuľke nižšie), pričom každý z týchto znakov má iný počet možných hodnôt. Určte, aký celkový počet skupín rastlín vieme pomocou tohto nášho triediaceho systému navzájom odlíšiť (dve skupiny rastlín sa navzájom odlišujú vtedy, keď sa líšia v aspoň jednom z našich 10 znakov).

Názov znaku v skupine

Počet možných hodnôt

Farba kvetov

10

Farba listov

4

Farba plodov

8

Vzrast

4

Biotop

11

Počet klíčnych listov

2

Spôsob rozmnožovania

5

Typ semena

6

Jedovatosť

2

Využiteľnosť plodov

5

Ako by sa zmenil počet možných skupín, ak by sme pri každom znaku pripustili len dve hodnoty (znak prítomný/znak neprítomný)?

V súčasnosti sa na triedenie rastlín používajú prepracované systémy, pričom na určovanie rastlín sa z jej orgánov používajú najmä stonka, list, kvet a plod. Uveďte, ktoré znaky môžeme sledovať pri určovaní typu stonky.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.