Spektroskop vo vode

7. ročník | 2018/2019 | 4. kolo | Kľúčové výročia
Kategória A | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Neuveríš, ale spektroskopy sú s nami už 140 rokov. Michal má v práci jeden veľmi starý, že sa jeho vek radšej neodváži odhadovať. Po tom, čo mu zelený mimozemšťan oznámil, že Black Friday je okrem každého dňa aj v januári, rozhodol sa, že je už čas modernizovať a vymeniť svoj starý spektroskop na za nový. Nový spektroskop prišiel v krabici tvaru kvádra s podstavou o rozmeroch 0,5 x 0.5 metrov a výškou 1 meter. Michal ho následne veľmi opatrne niesol do svojho výskumného LaBáK-u, keď tu zrazu prechádzal okolo výskumného bazéna a pošmykol sa. Krabica sa jemne dotkla vody tak, že 10 cm z krabice sa dostalo pod vodu. Michal ju však úspešne chytil a zastavil pred pádom do vody. Ako ju tak držal, vyšmykla sa mu z ruky a začala na vode kmitať. Michala toto kmitanie ako správneho fyzika zaujalo, ale drahé meracie zariadenie je cennejšie, a preto sa rozhodol kmitanie zastaviť a zachrániť utopený spektroskop.

Kmitajúci spektroskop nenechá Michala v pokoji spať a stále sa mu o ňom sníva. Pomôž Michalovi spať a vytvor počítačovú simuláciu kmitajúceho spektroskopu. Využiť môžeš Excel alebo akúkoľvek inú tabuľkovú kalkulačku, či programovací jazyk. Na základe počítačovej simulácie urči frekvenciu kmitania a zakresli priebeh kmitania do grafu závislosti výšky časti krabice nad hladinou od času. Krabica má polovičnú hustotu ako voda a hmotnosť je sústredená v spodnej podstave, takže sa neprevráti. Nezabudni vysvetliť vzťahy a výpočty vo svojej simulácii a prilož zdrojový kód prípadne hárok Excel-u v priečinku zip spolu so svojím riešením.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.