Doprava v zahraničí

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória D | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Mladí informatici sa v roku 2008 zúčastnili Medzinárodnej informatickej olympiády, ktorá sa konala mimo Európy. Kým porota hodnotila súťažné práce, organizátori pre nich pripravili výlet. Zhotovili z neho nasledujúce fotografie. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš pod úlohou. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Pracovny_list_D2.pdf


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.