Najstarší Maratón v Európe

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória D | Autor | RNDr. Danica Božová, Ing. Vladimír Boža

Maximálny počet bodov: 10


Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš pod týmto zadaním úlohy. Jeho vyplnenie by ti nemalo zabrať viac než 1 hodinu. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na vyplňovanie pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Pracovny_list_D1.pdf


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.