Chemické reakcie

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória C | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Chemický  a farmaceutický  priemysel  SR  patrí  k nosným  priemyselným  odvetviam ekonomiky  Slovenskej  republiky a historicky je na našom území pevne etablovaný. Chémia ponúka nielen atraktívne výskumné odvetvie, ale aj výborné kariérne uplatnenie. Každý niekde začínal, a preto sa dnes zameriame na základy, ako sú chemické rovnice, ktoré vychádzajú zo zákona o zachovaní hmotnosti - to znamená, že súčet hmotnosti reaktantov sa rovná súčtu hmotnosti produktov. Na úvod ešte jedna poznámka. O chemických rovniciach môžeme hovoriť iba v prípade, že v jej zápisu sú doplnené všetky stechiometrické koeficienty. Ak sa jedná iba o kvalitatívny zápis chemického deja bez doplnených koeficientov, tak ho nazývame ako reakčná schéma. Táto úlohy je zameraná na chemické rovnice a výpočty.

  1. Než pristúpime k oxidačno-redukčným reakciám, zopakujme si základné pojmy. Vysvetli, čo je to oxidácia, redukcia, oxidačné a redukčné činidlo.
  2. Začneme zľahka. Doplň koeficienty do nasledujúcej schémy chemickej reakcie, uveď ako si postupoval pri riešení, nezabudni uviesť polreakcie:  Zn + S -> ZnS
  3. Doplň koeficienty a uveď kompletný postup u nasledujúcej reakčnej schémy oxidačno-redukčnej reakcie: Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O.
  4. Na záver zo súdka výpočtov z chemických rovníc. Koľko dm3 oxidu siričitého vznikne spálením 50 gramov síry. Napíš chemickú rovnicu, výpočet a výsledok.
     

Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.