Tlmočníci

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória B | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


V Afrike žije množstvo národov a v rámci nich ešte väčšie množstvo kmeňov. Vedci odhadujú, že rôzne komunity používajú až 2~110 rôznych jazykov. Vypočítaj, koľko tlmočníkov potrebuješ na to, aby si zabezpečil tlmočenie medzi ľubovoľnými dvoma africkými jazykmi jednou osobou (predpokladaj, že jedna osoba ovláda práve dva africké jazyky a tlmočí obojstranne). Vypočítaj, koľko tlmočníkov potrebuješ na to, aby si zabezpečil tlmočenie medzi ľubovoľnými dvoma africkými jazykmi, ak môžeš na tlmočenie použiť dve osoby alebo dokonca tri osoby. Vypočítaj, koľko tlmočníkov potrebuješ na to, aby si zabezpečil tlmočenie medzi ľubovoľnými dvoma africkými jazykmi, ak tlmočník ovláda tri jazyky, medzi ktorými vie trojstranne tlmočiť.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.