Kúsok Afriky aj na Slovensku

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória D | Autor | RNDr. Danica Božová, Ing. Vladimír Boža

Maximálny počet bodov: 10


Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte pdf, ktorý nájdeš pod zadaním tejto úlohy.. Jeho vyplnenie by ti nemalo zabrať viac než jednu hodinu. Pdf dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných pdf zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívaj Google Chrome na vypĺňanie pracovných listov, pretože nedokáže ukladať zmeny!


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Pracovny_list_D2.pdf


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.