Tajomstvo Východoafrickej priekopovej prepadliny

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória C | Autor | Veronika Kučminová

Maximálny počet bodov: 10


Miesto, kde sa zdá, akoby sa zastavil čas a máš pocit, že nebo nie je naozaj ďaleko od zeme. Aj takto sa často popisuje 6~400-kilometrová Východoafrická priekopová prepadlina, ktorá sa formuje už 65 miliónov rokov od čias rozdelenia prakontinentu Gondwana. Jednoducho povedané, dochádza tu k odďaľovaniu Arabskej dosky od afrického kontinentu. Táto prepadlina je miestom považovaným za kolísku človeka, keďže tu boli objavené najstaršie pozostatky človeka. Krajinu tvoria pre Afriku typické savany. Tlak v podobe spásania, sucha a požiarov neumožňuje rast rozsiahlych stromových porastov. Výnimku tvorí napríklad kráter Ngorongoro, ktorému mikroklíma pomáha nadobudnúť zalesnený vzhľad.  Väčšinu plochy saván však zaberajú traviny, ktoré sa dokážu s náročnými podmienkami výborne vysporiadať. Typický obraz suchej savany môžeme vidieť v známej rezervácii Serengeti, kde sa odohráva najväčšie sťahovanie zvierat pred suchom. Toto divadlo prírody nás neprestáva fascinovať. Možno práve súdržnosť a spolupráca putujúcich zvierat inšpirovala tamojších obyvateľov k prísloviu, ktoré sa traduje v celej Afrike: Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. No ak chceš ísť ďaleko, choď s niekým.

1.    Urč rodové mená týchto obyvateľov Východoafrickej priekopovej prepadliny. U zvierat uveď, akú úlohu zohrávajú v potravinovom reťazci. U rastlín vyhľadaj, akým spôsobom sa bránia stresovým podmienkam. (Obrázky A až J)

2.    Smutnou kapitolou africkej fauny je rozsiahle pytliactvo a lov živočíšnych trofejí. Vysvetli, kvôli čomu sú nosorožce a slony také žiadané na čiernom trhu, a uveď, prečo je dôvod dopytu po nich v skutočnosti z biologického hľadiska otázny.

3.    Hoci veľké zvieratá tvoria dominantu tejto krajiny, medzi najpočetnejšie živočíchy saván patria termity vytvárajúce jedny z najimpozantnejších stavieb spomedzi živočíšnej ríše.
Akú zlúčeninu znázorňuje tento vzorec? Akými spôsobmi termity zabezpečujú jej strávenie? (viď obrázok K)
 

4.    V savane môžeme nájsť zaujímavé príklady mutualizmu. Aké výhody môžu mať tieto dve zvieratá zo vzájomnej symbiózy? (viď obrázok L)


5.    Na akých ďalších kontinentoch sa vyskytujú savany? Pre každý uveď zástupcu potravinových reťazcov, ktoré si objavil v úlohe č. 3.

 


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Obrazky_C3.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.