Vtáčie vajce

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória B | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Vták emu hnedý, príbuzný pštrosa, je jeden z najvýznamnejších zvieracích symbolov Austrálie. Dokonca sú spoločne s kengurou červenou nosičmi štítu austrálskeho štátneho znaku. Často sa uvádza, že tomu vďačia aj za to, že nedokážu cúvať, čo má značiť napredovanie krajiny. V skutočnosti to dokážu, hoci to robia len zriedka. V Tasmánii už emu vyhynul, ale na austrálskej pevnine mu prospieva pestovanie obilnín. V niektorých oblastiach ho farmári považujú za škodcu. Emu dorastá do výšky 150 - 180 cm a do dĺžky asi 180 cm. Jeho vajcia vážia okolo 600 gramov a ich škrupina je tmavozelená. Vajcia zahrieva samec s veľkou starostlivosťou. Počas obdobia inkubácie obmedzí príjem potravy a tekutín na minimum. V tejto úlohe bude predmetom nášho záujmu vtáčie vajce, a hoci by sme každému dopriali vajce emu, z nielen logistických dôvodov upriamime pozornosť hlave na vajce u nás bežnejšie, teda slepačie.

1. Nakresli anatomický prierez vtáčím vajcom. V nákresu zachyť aspoň nasledujúce štruktúry: škrupina, vonkajšia a vnútorná papierová blana, vzduchová komôrka, bielok, žĺtok, žĺtková membrána, zárodočný disk, pútko. Označ ich šípkou a popisom.

2. Vysvetli, kedy a ako vzniká vzduchová komôrka. Aká je jej funkcia?

3. Na fotografií môžeš vidieť slepačie vajce. Aneta, amatérska farmárka, na prvý pohľad a s  istotou určila, že pochádza z ľavého vaječníka sliepky. Podľa čoho zistila, z ktorého vaječníka bolo vajce ovulované?

4.    „Najväčšia živočíšna bunka, ktorú môžeme u súčasne žijúcich organizmov nájsť, je vajce pštrosa.“ Toto je tvrdenie, ktoré nájdeš vo viacerých popularizačných textoch, je ale zavádzajúce. Prečo? Uveď tvrdenie na pravú mieru.

5. Na záver si urobíme malý pokus. Budeš potrebovať jedno (slepačie) vajce a ocot (5 až 8-percentný roztok kyseliny octovej). Do nádobky (téglik od jogurtu) polož jedno slepačie vajce a zalej ho octom tak, aby bolo ponorené. Pozoruj a z pokusu urob video alebo fotodokumentáciu. Čo sú unikajúce bubliny plynu? Vajce nechaj ponorené ešte 14 až 24 hodín, potom vajce stláčaj. Čo pozoruješ? Ako sa vajec správa?

a)    Popíš chemickými reakciami deje, ktoré prebiehali po zaliatí vajíčka octom.

b)    Aký fyzikálny dej je zodpovedný za správanie vajíčka?


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.