Austrálsky chemický sused

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória B | Autor | Miriam Magočiová

Maximálny počet bodov: 10


Veľká koralová bariéra sa nachádza východne od Austrálie. Je to najväčšia sústava koralových ostrovčekov na Zemi. Z čoho sa ale také koralové útesy skladajú? Koralový útes je tvorený kolóniami polypov, ktoré pokope držia uhličitanom vápenatým, ktorým sa v našej úlohe budeme zaoberať.

Stručne opíš zloženie koralov a zisti, ktorý predátor je zodpovedný za najväčšie úbytky Veľkej koralovej bariéry v poslednom čase.

Uhličitan vápenatý sa v koraloch nachádza aj vo forme ..................., ktorý kryštalizuje v rombickej sústave, na rozdiel od ................., ktorý kryštalizuje v trigonálnej sústave.
Doplň reakčnú schému:

Vychádzame z 24,0 g uhličitanu vápenatého. Koľko ml 15 % kyseliny sírovej potrebuješ na úplné zreagovanie uhličitanu podľa schémy vyššie? Vychádzaj z predpokladu, že riediš 98 % kyselinu sírovú.
Jedným z produktov je vo vode nerozpustná látka. Jej súčin rozpustnosti v bezvodej forme je \(4,93\cdot 10^{-5}\). Vypočítaj koncentráciu vápenatých iónov v roztoku, ktorý vznikol po zaliatí uhličitanu kyselinou sírovou.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | reakcia.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.