Metabolizmus na výprave

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória A | Autor | Miriam Magočiová

Maximálny počet bodov: 10


Antarktída drží celosvetovo niekoľko naj-: okrem najchladnejšieho miesta na Zemi je aj najsuchším miestom, čo sa mnohí začínajúci geografi snažili prisúdiť pieskovým púšťam. Urč toto najchladnejšie miesto.
 
Predstav si, že si sa vybral na výpravu na Južný pól. Pre tvoj organizmus predstavuje obrovskú záťaž vyrovnať sa s extrémnou zimou. Zamysli sa nad tým, akú stravu by si si na výpravu zvolil, ak by si nechcel schudnúť ani gram. Predpokladaj, že energiu bude tvoj organizmus získavať výlučne z tukov \(\beta\)-oxidáciou, Krebsovým cyklom a dýchacím reťazcom.

\(\beta\)-oxidácia je zložitý katabolický proces prebiehajúci v mitochondriách buniek ľudského organizmu, do ktorého vstupujú mastné kyseliny a konečným produktom sú redukované koenzýmy \(FADH_2 a NADH+H^+\), ktoré pokračujú do dýchacieho reťazca a acetylkoenzým A pokračujúci do Krebsovho cyklu (známy tiež ako citrátový cyklus). Finálnym produktom týchto troch dejov je zisk energie v podobe tvorby molekúl ATP. Z jednej molekuly nasýtenej mastnej kyseliny s počtom uhlíkov \(2n\) získame \((n-1)*14+10-2 ATP\).

Vyhľadaj energiu, ktorú získame hydrolýzou jednej molekuly ATP (rátaj iba s reakciou \(ATP + H_2O -> ADP + Pi\)).

Vypočítaj celkové množstvo energie potrebné pre tvoj organizmus na takejto výprave. Predpokladaj, že mastné kyseliny získavaš hydrolýzou molekuly triacylglycerolu, ktorá je zobrazená na obrázku. Energetický zisk metabolizmom glycerolu môžeš zanedbať.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | triacylglycerol.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.