Prienik

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória A | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Daný je rovnostranný trojuholník \(ABC\), so stranou dlhou 12 cm. Nech \(D\) je stred strany \(BC\). Vypočítaj obsah prienika štvorca \(ADKL\), ktorý neobsahuje bod \(C\) a trojuholníka \(ABC\).


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.