Austrálski zbojníci

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória D | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Traja austrálski zbojníci mali vo svojich vrecúškach niekoľko austrálskych dolárov. Spolu ich mali menej ako sto. V noci sa zobudil prvý zbojník a zobral každému zo spiacich zbojníkov po 10 austrálskych dolárov. Potom sa zobudil druhý a zobral každému zo spiacich zbojníkov po štyri austrálske doláre. Potom sa zobudil tretí zbojník a zobral každému zo spiacich po osem austrálskych dolárov. Ráno zbojníci zistili, že majú vo vrecúškach rovnaký počet austrálskych dolárov. Koľko austrálskych dolárov mali pôvodne vo vrecúškach?


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.