Krmoviny

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória C | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Jedným z dôležitých odvetví austrálskeho hospodárstva je aj chov hovädzieho dobytka. Vieme, že dojnica priemerne denne spotrebuje 10 kg sušiny, 0,9 kg dusíkatých látok a 5,2 kg škrobovín. Lucerna obsahuje 85 % sušiny, 10 % dusíkatých látok a 30 % škrobu. Kukurica obsahuje 20 % sušiny, 1 % dusíkatých látok a 10 % škrobu (súčet jednotlivých zložiek nie je presne 100 %, pretože napr. škrob je aj v sušine, resp. uvedené krmoviny obsahujú aj iné látky). Určte, aké má mať zloženie kŕmna dávka, aby bola čo najlacnejšia, ak cena za jeden kilogram lucerny je 40 centov a cena za jeden kilogram kukurice 10 centov.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.