Po stopách zvierat

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória F | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Po zemi sa pohybujú rôzne druhy živočíchov. Niektoré behajú, iné skáču, kráčajú, ďalšie sa plazia. Pohyb - presun z miesta na miesto využívajú pri zabezpečovaní potravy, útek pred nepriateľom, či pri presune za rozmnožovaním alebo do úkrytu. Pod úlohou sa nachádza ZIP priečinok s fotografiami živočíchov. Pozrite si s deťmi jednotlivé fotky, či už vytlačené alebo v elektronickej podobe napríklad na mobile. Skúste identifikovať spoločne zvieratá na nich. Porozprávajte, či predstavujú pre človeka nebezpečenstvo keď ich stretne v lese atď. Ďalšou úlohou je jednotlivé zvieratká nakresliť a ku každému zvieratku tiež nakresliť akú stopu akú si dieťa myslí, že v zemi zanechá. Ako riešenie úlohy odovzdajte fotky nakreslených zvierat a ich stôp.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | FotogaleriaF3.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.