Požiar

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória E | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák, Jana Kačmáriková, Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 6


Určite ste v posledných mesiacoch zaregistrovali, že v Austrálii bolo niekoľko mesiacov množstvo požiarov na veľkej ploche. Napíšte nám, aké sú hlavné dôvody vzniku požiarov a prečo sa hasičom nedarilo uhasiť tieto požiare niekoľko mesiacov.

Niekedy hasiči musia riešiť nielen to, ako požiar uhasiť, ale aj to, kde sa vôbec nachádza. Hasič spozoroval z okna požiarnej zbrojnice kúdoly dymu valiace sa spoza hory. Nevedel však presne, kde horí, lebo za horou sú tri obce: Pravdice (ktorých obyvatelia hovoria vždy pravdu), Klamáre (ktorých obyvatelia vždy klamú) a Striedavá Lehota (ktorej obyvatelia hovoria striedavo: prvú vetu pravdivo, druhú klamú, tretiu pravdivo atď.). Než sa hasič spamätal, už aj drnčí telefón: „Príďte rýchlo, horí u nás!“ „Kde?“ pýta sa hasič. „V Striedavej Lehote!“ odpovedá vzrušený hlas. Do ktorej z troch obcí majú hasiči vyraziť?


Hasenie požiaru je veľmi náročná a nebezpečná práca. Aby hasiči ochránili svoje zdravie, zvyknú používať ochranné obleky z materiálu ktorý dobre izoluje telo hasiča od okolitého prostredia. V poslednej časti skúsime pohľadať vhodný materiál, ktorý by hasiči mohli pri hasení využiť. Budeme na to potrebovať niekoľko približne rovnakých kociek ľadu. Následne skúste skúste doma pohľadať kúsky rôznych materiálov, ako napríklad kov, guma, drevo, plasty... Následne umiestnite na každý z nich kocku ľadu a pozorujte. Na ktorom materiáli sa kocka rozpustila najrýchlejšie a najpomalšie? Ktorý z materiálov je po rozpustení najchladnejší na dotyk? Ktorý z otestovaných materiálov by ste použili na váš protipožiarný oblek a prečo?


Na záver zavítame do chladnejšej oblasti. V tomto kole sa venujeme aj Antarktíde. Tá je známa svojím veľkým pevninským ľadovcom, z ktorého sa raz za čas uvoľňujú aj veľké ľadové kryhy. Urobíme si pokus, že čo by sa stalo s hladinou mora keby sa roztopila veľká ľadová kryha.
Potrebujeme naň: Pohár, teplú vodu a kocky ľadu.
Postup: 1. Pohár naplňte teplou vodou až po okraj.
               2. Pár kociek ľadu opatrne ponorte do pohára s vodou.
               3. Zistite, či voda pretečie z pohára, keď sa ľad roztopí.
Nakoľko ľad má menšiu hustotu ako voda, ľad na vode pláva, obrovské ľadovce sa vznášajú na hladine morí a oceánov
Pokúste sa vysvetliť prečo je výsledok pokusu taký ako je.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.