Riečne uzly

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória CD | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 20


Námorný uzol alebo uzol je jednotka rýchlosti, používaná v moreplavbe. Pojem vznikol z metódy merania rýchlosti plavby lode pomocou lana, na ktorom boli uviazané uzly vo vzdialenosti 14,4018 metra. Koniec lana s brzdnou doskou sa hodil do vody a presýpacími hodinami sa meral čas 30 sekúnd (presnejšie 28 sekúnd). Rýchlosť lode sa udávala počtom uzlov, ktoré prešli rukami námorníka pri odvíjaní lana počas tohto intervalu. My sa pokúsime zmerať rýchlosť toku rieky/potoku v tvojej blízkosti.

Všetky kroky, postup zdokumentuj fotkami a opíš, čo si robil a prečo práve tak. Nezabudni, že vyhodnotenie práce musí obsahovať záver. Vyber si vodný tok (rieku/potok) vo svojej blízkosti, ktorej rýchlosť chceš zmerať. Nakoľko merať rýchlosť toku rieky lanom s uzlami vzdialenými 14,4018 metra by bolo nepraktické, menej presné a náročné, zavedieme odvodenú jednotku, a nazveme ju riečny uzol.

Na základe odhadu, zvoľ vzdialenosť uzlov a čas merania. Uveď prevod medzi tvojimi “riečnymi uzlami” a uzlami námornými. Zostroj svoje meracie zariadenie. Namiesto brzdnej dosky môžeš pri menších tokoch použiť igelitové vrecko, no kreativite sa medze nekladú. Nameraj rýchlosť vody vo zvolenej rieke/potoku, uveď ju v riečnych a námorných uzloch a zároveň v metroch za sekundu. Nezabudni rozobrať chyby merania.

BONUS: Diskutuj o využití jednotlivých jednotiek, prečo sa dodnes využívajú na meranie rýchlosti námorné uzly namiesto metrov za sekundu alebo kilometrov za hodinu?


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.