Nedostatok pedagógov

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória D | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Počas školského výletu sa skupinka piatich učiteľov a 29 žiakov dostala k ľavému brehu rieky a chce sa dostať na druhý (pravý) breh. Na presun môžu použiť loďku na ľavom brehu rieky, ktorá má kapacitu maximálne 8 osôb. Z bezpečnostného hľadiska je potrebné dodržať zásadu, že jeden učiteľ môže mať na starosti maximálne 9 žiakov. Zároveň pri každom presune musí byť v loďke aspoň jedna osoba. Urč minimálny počet presunov (koľkokrát musí ísť čln z jedného brehu rieky na druhý), aby sa všetci žiaci s učiteľmi dostali na pravý breh (čln ostane po dokončení presunu na pravom brehu rieky) a uveď, akým spôsobom sa to dá uskutočniť.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.