Slovenský HyperLoop

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória B | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Michal začal pracovať na spôsobe premiestňovania hmoty vo vzduchu pomocou elektrického poľa. Medzi dve vodivé nabité dosky, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti  \(24 mm\) , umiestnil záporne nabitú olejovú kvapku s hmotnosťou \(10^{-10} kg\) . Kladne nabitá doska je umiestnená hore a záporne nabitá dole.  Napätie medzi doskami dosahuje 1 MV. Michala by zaujímalo, aký musí byť náboj kvapky, aby sa medzi doskami vznášala. Vyjadri tento náboj pre Michala vo forme počtu nadbytočných elektrónov. V neskoršej fáze experimentu potrebuje Michal urýchliť kvapku smerom nahor zrýchlením \(1 ms^{-2}\)  . Koľko elektrónov musí kvapka prijať, aby došlo k pohybu nahor s daným zrýchlením.

Pri výpočtoch použi elementárny elektrický náboj \(e = 1,6.10^{-19} C\)  a tiažové zrýchlenie \(g = 10 ms^{-2}\).


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.