Cloud seeding

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória A | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 10


Rozvoj leteckého a chemického priemyslu umožnil zaujímavú metódu ako vytvoriť zrážky v dobe potreby tzv. metódou „cloud seeding“. Asi najlepšie preskúmanou látkou v tejto metóde je jodid strieborný. Vysvetlite prečo sa používa práve on a aké sú jeho výhody, prípadne riziká, prečo nemôže byť tak ľahko nahradený inou soľou ako napríklad chloridom sodným ktorý nie je až taký jedovatý. Jodid strieborný podlieha po osvetlení pomalému rozkladu, napíšte príslušnú chemickú rovnicu a na základe elektródových potenciálov ukážte prečo je takáto reakcia možná. Niekedy pri „sadení mrakov“ predchádza použitiu jodidu striebornému močovina, prečo sa používa a ako sa nazýva využívaná charakteristická vlastnosť?

Redukčný potenciál pre Ag+/Ag je 0,7996V, pre I2/2Ije 0,54V.

O zaujímavej závislosti hovorí aj rovnica ∆G=-nFE


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.