Kontrola letovej premávky

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória D | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Medzi mestami Alfapolis, Betapolis a Gamapolis sú prevádzkované pravidelné letecké linky. Mestá Alfapolis a Betapolis sú vzdialené 800 kilometrov a Alfapolis a Gamapolis 1200 kilometrov. Spojnice miest Alfapolis-Betapolis a Alfapolis-Gamapolis zvierajú pravý uhol. Priamej leteckej linke z Alfapolisu do Betapolisu trvá let 1 hodinu. Priamy spoj z Alfapolisu dosiahne Gamapolis za 2 hodiny.

A) Spočítaj priemerné rýchlosti lietadiel na priamych linkách Alfapolis-Betapolis a Alfapolis-Gamapolis. Obe rýchlosti uveďte v km/h so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

B) Po dosiahnutí Betapolisu a Gamapolisu pri lete z Alfapolisu majú lietadlá istý čas na technické kontroly. Následne o 15:00 každého dňa vzlietnu súčasne lietadlá na priamych linkách Betapolis-Gamapolis a Gamapolis-Betapolis. Spočítaj, za aký čas sa budú lietadlá na spojnici Betapolis-Gamapolis míňať (v rozdielnej výške, čiže zrážka nehrozí). Predpokladajme, že sa lietadlá na svojich linkách pohybujú približne rovnomerne priamočiaro. Výsledok uveďte v tvare hh mm ss.s, čiže v celých hodinách, celých minútach a počet sekúnd so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.

C) Ako ďaleko od Gamapolisu dôjde k vzájomnému míňaniu sa? Výsledok uveďte v kilometroch so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.