Atmosféra a lietadlá

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória D | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Atmosféra Zeme je plynný obal obklopujúci Zem. Percentuálne zloženie suchej atmosféry podľa objemu je približne 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,9% argónu a zvyšok tvorí CO2, iné vzácne plyny a vodík. Toto zloženie nezahŕňa vodnú paru, pretože sa jedná o veľmi variabilný podiel. Atmosféra tvorí letové prostredie pre niektoré druhy vtákov, hmyzu, cicavcov alebo rýb.  Od starých túžob vyobrazených v mytológii (Daidalos a Ikaros) sa z leteckej dopravy stal relatívne bežný, komerčne dostupný a bezpečný spôsob prepravy.

Zamýšľal si sa niekedy, čo spôsobuje biele pruhy za letiacim lietadlom? Vedel by si nám to objasniť? Musíme ťa varovať, že pri hľadaní, pravdepodobne, nájdeš hneď niekoľko konšpiračných teórií, ktoré nie sú rešpektované vedeckou komunitou.

Molekula CCl2F2 má v súvislosti s atmosférou veľmi zlú povesť. Celosvetové spoločenstvo sa zaviazalo ju a jej podobné látky prestať vyrábať aj používať. Tvojou úlohou je uviesť systematický názov tejto zlúčeniny a vysvetliť, čím si zaslúžila tento zákaz a kde sa používala.

Ako sme už bolo povedané, kyslík má pri hladine mora  zastúpenie 21%. V Himalájach je jeho objemový podiel rovnako 21%. Prečo horolezci používajú vo vysokých horách kyslíkové masky?

Letecký petrolej (kerozín) je horľavá zmes kvapalných uhľovodíkov používaná v súčasnosti ako palivo do prúdových motorov v letectve. Pri spaľovaní vznikajú látky, ktoré znečisťujú životné prostredie. Sú to napríklad oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a podobne. Akým spôsobom tieto látky znečisťujú životné prostredie, uveď príklady a svoje tvrdenia zdôvodni?

Letecká doprava sa uplatňuje predovšetkým tam, kde rozhoduje rýchlosť alebo sa prepravuje na veľkú vzdialenosť, prípadne sa obe požiadavky uplatňujú súčasne. Letecká doprava má niekoľko nesporných výhod. Sú to bezpečnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, pohodlnosť. Nevýhodou je ekologická záťaž a vyššie finančné náklady.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.