Presné brzdenie

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória B | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Moderný IC vlak sa pohybuje pred svojou konečnou stanicou rýchlosťou 144 km/h. Ako ďaleko od stanice musí začať brzdiť, ak mu pri rovnomerne spomalenom pohybe trvá úplné zabrzdenie 1 minútu? Výsledok uveďte v kilometroch so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.