Minirakety

6. ročník | 2017/2018 | 4. kolo | Doprava vo vesmíre
Kategória F | Autor | Gabriel Paľko

Maximálny počet bodov: 10


Dnešným najväčším cieľom je dostať sa na planétu Mars, čo predstavuje veľmi dlhú a namáhavú cestu. Teraz prevezmete úlohu raketových inžinierov vy a vašou úlohou bude postaviť jednu takú raketu.

Odporúčané pomôcky: 2 slamky, papier, farbičky, lepiaca páska, lepidlo, nožnice

Z papiera si vystrihneme raketu tak, aby sme mali dva rovnaké strany a následne si ju zafarbíme. Na vnútornú stranu jednej časti rakety prilepíme hrubšiu slamku a na ňu prilepíme druhú časť rakety. Obidva časti rakiet prilepíme k sebe tak, aby nám cez ňu neunikal vzduch.

Gratulujem! Naša raketa je hotová. Teraz ak ju chceme dostať do vzduchu, zasunieme tenšiu slamku do hrubšej. Keď fukneme do tenkej slamky, tak naša raketa vyletí.

 Pri maľovaní rakiet využite svoju úžasnú detskú fantáziu a zorganizujte preteky rakiet. Najkrajšia raketa s najdlhším horizontálnym doletom vyhráva. Merania zopakujte (3 krát) a hodnoty zadajte do tabuľky v riešení.

Svoje výrobky a postupy pri ich výrobe zdokumentujte fotografiami. Do riešenia môžete priložiť aj krátke video o vašich experimentoch.

 

Pre pohodlnejšie odosielanie riešení odosielajte videá na http://labak.net/u/rl/37  do priečinka s označením úlohy, kde video pred nahraním pomenujete kód_úlohy-názov_tímu.typ_suboru napríklad F2-labakovci.mp4. Následne počkajte až sa súbor zobrazí v zozname súborov, čo je potvrdenie, že sa celý súbor odoslal. Nezabudnite odoslať aj opis s hlavičkou (názov tímu, označenie úlohy, email použitý pri registrácii na LaBaK.net) a fotografie tradične na http://labak.net.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.