Veda za oknom

7. ročník | 2018/2019 | 1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kategória B | Autor | Tomáš Červeň

Maximálny počet bodov: 10


Juraj, ktorý sa vracal zo sústredenia v daždivom počasí vlakom, si všimol že kvapky na skle vytvárajú priame stopy (teda že ich trajektória je časť priamky), ktoré sú od zvislého smeru odklonené pod uhlom 30°. Akou rýchlosťou sa jeho vlak pohyboval, ak je polomer kvapky 1,5 mm?


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.