Úlohy | kategória E

2. kolo | Európa a Ázia

Kategória E je určená pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2020 00:00

Koniec: 31.03.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
E1 Hľadáme Jugaad 6 Zobraziť úlohu