Úlohy | kategória E

2.5. kolo - BONUS | Veda z labáku

Kategória E je určená pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 01.04.2020 00:00

Koniec: 08.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
E1 Bez úlohy 0 Zobraziť úlohu