Úlohy | kategória E

3. kolo | Afrika a svetový oceán

Kategória E je určená pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 13.04.2020 00:00

Koniec: 11.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
E1 Africké dobrodružstvo na púšti 6 Zobraziť úlohu