Úlohy | kategória E

4. kolo | Doprava vo vesmíre

Kategória E je určená pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.04.2018 00:00

Koniec: 11.05.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
E1 Tvoríme vesmír 10 Zobraziť úlohu
E2 Bežný deň leteckého inžiniera 10 Zobraziť úlohu
E3 Zdroje energie 10 Zobraziť úlohu