Úlohy | kategória E

1. kolo | Severná a Južná Amerika

Kategória E je určená pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 30.09.2019 00:00

Koniec: 25.11.2019 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
E1 Po súši celou Amerikou 6 Zobraziť úlohu