Úlohy | kategória F

4. kolo | Doprava vo vesmíre

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.04.2018 00:00

Koniec: 11.05.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Tvoríme vesmír 10 Zobraziť úlohu
F2 Cesta na mesiac 10 Zobraziť úlohu
F3 Minirakety 10 Zobraziť úlohu

3. kolo | Vzdušná doprava

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.03.2018 00:00

Koniec: 16.04.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Padá alebo lieta? 10 Zobraziť úlohu
F2 Letecký šampionát 10 Zobraziť úlohu
F3 Zvuky 10 Zobraziť úlohu

2. kolo | Vodná doprava

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2018 00:00

Koniec: 19.03.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Je to vodotesné? 10 Zobraziť úlohu
F2 Pohyb predmetu na vode 10 Zobraziť úlohu
F3 Plávam, plávaš, plávame 10 Zobraziť úlohu

1. kolo | Pozemná doprava

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 30.12.2017 00:00

Koniec: 19.02.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Logo 10 Zobraziť úlohu
F2 Čo nám pomáha pri pohybe? 10 Zobraziť úlohu
F3 Po stopách zvierat 10 Zobraziť úlohu