Úlohy | kategória F

2.5. kolo - BONUS | Veda z labáku

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 01.04.2020 00:00

Koniec: 08.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Bez úlohy 0 Zobraziť úlohu