Úlohy | kategória F

3. kolo | Afrika a svetový oceán

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 13.04.2020 00:00

Koniec: 11.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Spoznávame Africkú prírodu 6 Zobraziť úlohu