Úlohy | kategória F

2. kolo | Vodná doprava

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2018 00:00

Koniec: 19.03.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Je to vodotesné? 10 Zobraziť úlohu
F2 Pohyb predmetu na vode 10 Zobraziť úlohu
F3 Plávam, plávaš, plávame 10 Zobraziť úlohu