Úlohy | kategória F

3. kolo | Vzdušná doprava

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.03.2018 00:00

Koniec: 16.04.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Padá alebo lieta? 10 Zobraziť úlohu
F2 Letecký šampionát 10 Zobraziť úlohu
F3 Zvuky 10 Zobraziť úlohu