Úlohy | kategória F

4. kolo | Doprava vo vesmíre

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.04.2018 00:00

Koniec: 11.05.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Tvoríme vesmír 10 Zobraziť úlohu
F2 Cesta na mesiac 10 Zobraziť úlohu
F3 Minirakety 10 Zobraziť úlohu