Úlohy | kategória F

1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 05.09.2018 00:00

Koniec: 22.10.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Pátrame ďalej 15 Zobraziť úlohu