Úlohy | kategória F

3. kolo | Kľúčové výročia

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 06.12.2018 00:00

Koniec: 31.12.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Vianočná hviezda 15 Zobraziť úlohu