Úlohy | kategória F

1. kolo | Severná a Južná Amerika

Kategória F je určená pre deti materských škôl
Je určená na prácu v tíme a riešenie odosiela učiteľ

Kolo už skončilo


Začiatok: 30.09.2019 00:00

Koniec: 25.11.2019 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
F1 Plavba ďaleko a ešte ďalej 6 Zobraziť úlohu