Úlohy | kategória D a C

1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Koniec: 22.10.2018 22:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Mesto s významnou svetovou galériou obrazov 10 Zobraziť úlohu
D2 Da Vinciho kód 10 Zobraziť úlohu
D3 Pod lampou býva najväčšia tma 10 Zobraziť úlohu
D4 / C1 Detaily a vzory 15 Zobraziť úlohu
C2 Nikto to rád horké! 10 Zobraziť úlohu
C3 Plávajúci bager 10 Zobraziť úlohu
C4 Nabiješ mi mobil? 10 Zobraziť úlohu