Vzťahy na diaľku 2

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória C | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Pri poslednom stretnutí si Erika všimla krásnu reštauráciu s prijateľnými cenami presne v strede medzi Medvedicami a Novou Porubou, ktoré sú vzdialené od seba 24 kilometrov. Ďalšie stretnutie si teda Jakub a Erika dohodli tam. Jakub vyrazil na svojom bicykli o 20 minút skôr ako Erika, ktorá ide autom. Erika sa pohybuje autom rovnomerne priamočiaro rýchlosťou 36 km/h. Akou rýchlosťou musí bicyklovať Jakub, aby sa stretol s Erikou presne pred reštauráciou? Ako dlho bude trvať cesta autom Erike, až kým sa stretnú? Rýchlosť uveď v km/h so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. Erikinu dĺžku cesty uveď v minútach so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.