Ale ja lístok mám!

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória C | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Kedysi sa v dobe nie až tak dávno minulej používali v mestskej hromadnej doprave lístky, ktoré sa označovali v označovačoch. Tie lístok predierovali na troch alebo štyroch miestach z deviatich podľa toho, ako boli nastavené. Revízor potom skontroloval, či má človek pri sebe lístok, ktorý mal rovnaké označenie ako ten, ktorý označoval označovač vo vozidle. Takýto lístok potom revízor natrhol, aby ho nemohol použiť nikto iný.

Urči pravdepodobnosť, že si počas jedného roka označíme lístok dvakrát/trikrát/štyrikrát tou istou kombináciou, ak predpokladáme, že označovače sú nastavené náhodne a počas roka urobíme hromadnou dopravou priemerne dve jazdy denne.

V meste je vypravených každý deň 50 liniek, pričom v špičke je z každej linky v prevádzke aspoň 6 vozidiel. Urči, aká je pravdepodobnosť, že sa počas špičky nachádzajú v meste dve vozidlá, ktoré majú nastavenú rovnakú kombináciu v označovači cestovných lístkov.

Urči, koľko označených lístkov by sme si museli pripraviť (resp. zozbierať), ak by sme chceli mať istotu, že budeme mať pri sebe všetky možné kombinácie cestovných lístkov.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Listok.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.