Inovatívny spôsob dopravy

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória A | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Na malom ostrove SPHERE uprostred oceána používajú obyvatelia zvláštny spôsob dopravy pošty a nákladu medzi dvomi blízkymi dedinami. Všetko nahádžu do dvoch rozdielnych dutých gúl s maximálnou celkovou hmotnosťou 2 tony (prvá gula, ktorá mieri do menšej dediny) a 4 tony (druhá gula do väčšej dediny). Gule sú spojené pružinou.

Po naložení nákladu dedinčania gule k sebe priblížia uprostred medzi dedinami ako len ide, pričom energia stlačenej pružiny je 6 kilo Joulov. Po pustení sa gule pohybujú po hladkom podklade v navzájom opačných smeroch, každá k inej dedine. Spočítaj výsledné rýchlosti oboch gúl. Výsledok uveď v metroch za sekundu so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.  

Predpokladaj, že obe dediny sa nachádzajú na rovine a ich vzájomné prevýšenie je nulové.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.