Logo

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória E | Autor | Janka Šišková

Maximálny počet bodov: 10


Téma prvého kola je pozemná doprava. Do tejto skupiny dopravy patria všetky možnosti prepravy, ktoré nám pomáhajú pohybovať sa po pevnine. Skúste len vymenovať prostriedky, ktoré nás dokážu takto prepraviť. Podľa počtu pasažierov ešte delíme tieto prostriedky na individuálne a hromadné, viete ktoré sú ktoré?
Výborne, určite ste ich vymenovali veľké množstvo! Teraz pôjdeme pracovať na prvej, tvorivej úlohe: Vytvorte si znak vášho tímu. Takému znaku sa tiež  hovorí aj logo. Vymyslite a vytvorte svoje vlastné logo, ktoré bude nejako spojené s témou dopravy, nemusí to byť  len doprava pozemná, keďže celý ročník súťaže, sa bude týkať dopravy. Je to na Vás. Logo môžete namaľovať, vymodelovať alebo akokoľvek inak stvárniť.  Tento znak-logo, môžete neskôr používať pri označovaní svojich súťažných modelov.  
Logo si odložte.  Do riešenia nám pošlite len fotografie.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.