Po stopách zvierat

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória E | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Po zemi sa pohybujú rôzne druhy živočíchov. Niektoré behajú, iné skáču, kráčajú, ďalšie sa plazia. Pohyb - presun z miesta na miesto využívajú pri zabezpečovaní potravy, útek pred nepriateľom, či pri presune za rozmnožovaním alebo do úkrytu. Pod týmto zadaním sa nachádza ZIP priečinok s fotografiami živočíchov, odporúčané na tlač A5 alebo 10x15cm. Vytvorte v triede nástenku, kde týmto živočíchom priradíte meno a či patria medzi stavovce alebo bezstavovce. Ak nemáte k dispozícii tlačiareň, môžete využiť aj iné živočíchy a obrázky z časopisov. Následne žiakom prideľte živočícha a za úlohu k nemu nakresliť stopu/odtlačok nohy, ktorú by na zemi podľa neho zanechal. Proces tvorby nástenky a nakreslené stopy zdokumentujte fotografiami alebo videom (nahrajte na http://labak.net/u/rl/10).


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | FotogaleriaE3.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.