Vírusy (T)

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória A | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Študijný Text:

Vírusynebunkové (subcelulárne) organizmy, ktorých reprodukcia je plne závislá od hostiteľskej bunky. Sú veľmi malé, merajú iba niekoľko desiatok nanometrov, a preto nie sú pozorovateľné optickým mikroskopom, ale iba elektrónovým.

Virión je kompletná vírusová častica schopná vstúpiť do buniek hostiteľa a vyvolať infekciu. Vždy obsahuje nukleovú kyselinu – genofor (RNA alebo DNA) a proteínový obal (kapsid), u tzv. obalených vírusov tiež lipidovú membránu. Podľa toho, ako sú kapsoméry (podjednotky) kapsidu usporiadané, rozoznávame štruktúru helikálnu (vírus tabakovej mozaiky) alebo kubickú (adenovírusy). Bakteriofágy (vírusy baktérií) majú komplexnú štruktúru. Ich virión pozostáva z genoforu, kapsidu a bičíka (nemá pohybovú funkciu).

Genofory vírusov sú krátke – obsahujú iba niekoľko stoviek nukleotidov. Obsahujú predovšetkým gény pre kapsidové proteíny a gény pre enzýmy pre replikáciu vlastnej nukleovej kyseliny. Pravdepodobnosť mutácií je na prvý pohľad nižšia než u rozsiahlejších genómov, ale vírusy nemajú reparačné mechanizmy mutácií a dôsledkom toho je veľká variabilita nukleových kyselín a vznik nových foriem.

Influenza virus (vírus chrípky) je zaujímavý svojím segmentovaným genoforom – má 8 rozličných úsekov. To umožňuje kombináciu rôznych kmeňov v bunkách jedného hostiteľa a vznik pandemického kmeňa chrípky (prasacia chrípka). Veľká variabilita vírusu chrípky má aj za následok, že očkovanie pred danou sezónou je platné len pre tú konkrétnu sezónu a ďalší rok je nutné vyrobiť novú vakcínu a dať sa ňou opäť zaočkovať.

Vírus HIV je retrovírus spôsobujúci ochorenie AIDS (z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome).

Okrem vírusov existujú viroidy, čo sú infekčné úseky ssRNA, ktoré nekódujú proteíny a iba sa replikujú. Nie sú obklopené membránou a ani kapsidom. Spôsobujú iba niektoré ochorenia rastlín (napríklad zemiakov) a u živočíchov zatiaľ neboli preukázané.

Vírusoidy sú molekuly kruhovej ssRNA, ktoré nekódujú proteíny a ich replikácia je závislá od iného vírusu – sú to parazity vírusov. Často rozsah vírusovej infekcie obmedzujú.

 

Zadanie úlohy:

Pri riešení úloh ti môže pomôcť preštudovanie študijného textu.


1.    Na úvod trochu filozofická otázka. Stručne (maximálne štyrmi vetami) odpovedz na otázku, či sú vírusy živé organizmy.

2.    Ak si si všimol, všetky obrázky z elektrónového mikroskopu sú čiernobiele. Prečo sa nezhotovujú farebne? Vítané sú trefné a krátke odpovede.


3.    V texte sa spomína, že vakcína proti chrípke sa vyrába každý rok nová a~aplikuje sa pred začiatkom chrípkovej sezóny. Ako vytipujeme vopred kmene vírusu chrípky, ktoré ešte len budú v populácií cirkulovať, aby sme mohli vyrobiť vakcínu?


4.    Použi dostupné internetové zdroje o prevalencii infekcie HIV. Ktoré skupiny obyvateľstva sú z celosvetového hľadiska najviac postihnuté?


5.    Vírus hepatitídy D (HDV) má genofor kruhovú molekulu ssRNA, vyskytuje sa spoločne s vírusom hepatitídy B (HBV), bez ktorého nie je schopný sa samostatne množiť. Obsahuje iba jeden gén, ktorý kóduje proteín. Čo je HDV? Vírus, viroid alebo vírusoid? Svoje tvrdenie zdôvodni.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.