Čo nám pomáha pri pohybe?

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória F | Autor | Dávid Richter

Maximálny počet bodov: 10


Poznáme množstvo stavieb, ktoré nám umožňujú pohybovať sa. Sú to napr. chodníky, cesty, mosty, koľajnice. Pri týchto stavbách je dôležitý aj ich sklon, teda či sú  z kopca alebo do kopca. My si skúsime pripraviť takýto kopec, ktorý nazývame aj naklonená rovina. Sklon tejto roviny musíme dobre zvážiť, aby sme na nej vedeli robiť pokusy. K nášmu experimentu budeme potrebovať rôzne predmety, ktoré budú kladené na našu naklonenú rovinu. Predmety si môžete zvoliť ľubovoľné. Dajte však pozor, aby sa náhodou nerozbili alebo niekoho nezranili. Predmety postupne kladieme na rovinu a pozorujeme, čo sa deje. Predmety môžeme roztriediť do skupín, podľa toho, ako sa správali na naklonenej rovine. Aké predmety ste vyskúšali? Do akých skupín ste ich zatriedili? Príklad naklonenej roviny:


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Rovina.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.