Výnimočná voda

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória B | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Dávida už od malička fascinovala voda. Nie je sa čomu diviť, keďže voda sa vyskytuje v obrovskom množstve na zemskom povrchu i v atmosfére. Nájdeme ju tu ako vodnú paru, kvapalnú vodu a ľad. Asi ani teba neprekvapí, že je nevyhnutná pre vodnú dopravu, poľnohospodárstvo, priemysel, chémiu a celkovo pre život na Zemi. Keď sa dnes pozrie Dávid z okna, vidí, ako sa všetok sneh topí a mení na vodu. Nie je však chemicky čistá, ale obsahuje určité množstvo rozpustených látok, plynov, nerozpustných čiastočiek.

1) Dávid má zmes z riečneho koryta, ktorá obsahuje iba zlaté zrnká a rozpustené anorganické soli vo vode. Navrhni jednoduchý postup, ktorým by Dávid získal zo zmesi tieto tri zložky: zlato, zmes solí a čistú vodu.     

2) Ak by sme sa plavili v severných moriach, mohol by sa nám naskytnúť pohľad na ľadovú kryhu, ktorá pláva po hladine a iba jej časť je ponorená. Je známy fakt, že ľad má menšiu hustotu ako voda. Prečo je to tak? Dávid si pamätá, že to súvisí s priestorovým usporiadaním molekúl vody.

3) Hustota kvapalnej vody sa od 0°C do 4 °C zväčšuje, takže pri 4°C (presnejšie 3,98°C) má voda maximálnu hustotu. Počnúc touto teplotou sa už hustota vody správa normálne, teda pri zohrievaní vody sa znižuje. Pokús sa svojimi slovami objasniť tento jav, ktorý nazývame anomália hustoty vody. Bod topenia ľadu i bod varu vody je vzhľadom na pomerne malú relatívnu molekulovú hmotnosť vody veľmi vysoký. H2S, H2Se, ktoré sa skladajú z podobnej chemickej štruktúry, sú vo zvyčajných podmienkach plynné látky. Ako si vysoký bod topenia a varu vysvetľujete?

Vodná doprava ponúka uspokojenie prepravných nárokov hospodárne, s nízkou energetickou náročnosťou a s nízkymi negatívnymi ekologickými vplyvmi. Je vhodná na prepravu nákladov, u ktorých nie je rozhodujúca rýchlosť prepravy, predovšetkým zásielok s mimoriadne veľkou hmotnosťou alebo rozmermi.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.