Výškové rozdiely

6. ročník | 2017/2018 | 2. kolo | Vodná doprava
Kategória B | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Vodné dielo Gabčíkovo je úžasnou stavbou na Dunaji, ktorá pomáha regulovať tok našej najväčšej rieky, vyrába energiu a zároveň zabezpečuje aj plavebný kanál pre riečnu prepravu. Súčasťou tohto diela sú dve plavebné komory, ktoré umožňujú prekonávať výškový rozdiel 16 až 23,3 metra medzi hladinou Dunaja pred a za týmto vodným dielom. Plné napustenie, resp. vypustenie jednej komory trvá len približne 15 minút, takže ide o veľmi rýchly proces. Minimálna hladina vody v plavebnej komore je 4,5 metra. Urči, aký je prítok vody do pravej plavebnej komory, ak sa výškový rozdiel hladín 20 metrov vyrovná za presne 15 minút. Urči, ako dlho by sa ľavá plavebná komora zaplavovala do výšky 20 metrov, ak by boli dolné vráta pokazené a za každé tri minúty by mini vytieklo 1 400 m3 vody. Chýbajúce hodnoty vyhľadaj na internete, nezabudni však uviesť ich presný zdroj.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.