Na parkovisku pred LaBáK-om

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória A | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Na obrázku je znázornená pretekárska dráha (jeden štvorček má stranu dlhú 100 metrov), ktorá sa nachádza na rovine (nie je klopená). Po tejto dráhe pretekajú autá, ktorých podvozok má tvar obdĺžnika s dĺžkou 5 m a šírkou 2 m. Ťažisko auta sa nachádza 40 cm nad povrchom vozovky. Hmotnosť auta je 1150 kg. Pre potreby tejto úlohy zanedbávame šírku kolies auta a považujeme ich za kruhy upevnené na krajoch podvozku.

Maximálna rýchlosť, ktorú dokáže pretekárske auto dosiahnuť, je 306 km/h. Pre potreby tejto úlohy predpokladajme, že preraďovanie rýchlostných stupňov je okamžité a čas potrebný na zmenu rýchlosti je zanedbateľný. Taktiež predpokladaj, že pneumatiky auta sa v zákrutách po povrchu vozovky nešmýkajú.

Vypočítaj:

a)         dĺžku okruhu v metroch,
b)        čas, za ktorý dokáže auto prejsť celý okruh, v sekundách.

Odpovede uveď s presnosťou na 2 desatinné miesta. Hodnotu tiažového zrýchlenia uvažuj 10 N/kg.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Mapa_drahy.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.